phone trics

SLM da fatan zaku yi farincikin haduwa da ni awannan sabon blog. insha Allah zan rinqa qoqari wajen rubuta abubuwa masu amfani ga abokanai na, musamman abokanai na na facebook, wadanda Allah ya hada jini na da su. KU SAURARE