Trau doi the lưỡi xin an khach du lịch(Dan tri) – Một nữ du khach da rất bất ngờ khi thấy một con trau an tho dầu vao xe khi co dang tham quan ở vườn thu Olympic Game Farm (Mỹ).

Việc lai xe tham quan cac vườn thu cho phep du khach co thể dược gần gui hơn với dộng vật nuoi trong moi trường sinh sống tự nhien dang trở nen phổ biến.
Trau doi the lưỡi xin an khach du lịch
Một phụ nữ khi tham quan vườn thu Olympic Game Farm, Washington, Mỹ với hy vọng dược tiếp cận gần hơn với thế giới dộng vật da vừa sợ vừa buồn cười khi một con trau tho hẳn dầu vao trong xe “xin an”. Doạn bang quay lại chuyến di của du khach nay.
Trau doi the lưỡi xin an khach du lịch
Trau doi the lưỡi xin an khach du lịch
Trau doi the lưỡi xin an khach du lịch
Khi dang di xe qua vườn thu, một vai con trau da duổi theo chiếc xe. Người phụ nữ dưa banh mi ra cửa sổ khi chung tới. Một con bất ngờ tho hẳn cổ vao ngoạm miếng banh mi. Sau khi nuốt hết, no tiếp tục the lưỡi ra xin an khiến du khach hốt hoảng.
Vườn thu Olympic Game Farm dược mở don khach du lịch vao nam 1972. Ngay nay du khach lai xe qua vườn thu dược phep cho dộng vật như trau, hươu, nai an banh mi.


Song An
Theo Dailymail