Vung Vieng dược giữ lại lam du lịch(Dan tri) – Quảng Ninh quyết dịnh giữ lại Lang chai Vung Vieng dể phục vụ du lịch, sau khi dịa phương nay ra quyết tam di dời hang loạt lang chai khac len bờ.

Sau khi, dề an di dan len bờ sinh sống cơ bản da hoan thanh, Ủy ban Nhan dan tỉnh Quảng Ninh da quyết dịnh giữ lại mo hinh lang chai, cho phep dịch vụ cheo do hoạt dộng dể phục vụ du khach, nhằm bảo tồn va phat huy cac gia trị van hoa của lang chai Vung Vieng.


Vung Vieng dược giữ lại lam du lịch


Khach du lịch sử dụng dịch vụ cheo thuyền tren lang chai Vung Vieng.
Từ xưa, Vung Vieng la một trong những lang chai co kiến truc dộc dao nhất tren thế giới. Bởi lẽ những ngoi nha ở day dều la nha nổi tren biển, tập trung ben cạnh la những thuyền, be lớn nhỏ. Theo con song, theo luồng ca, nơi con song to khong chạm vao dược, nơi cơn bao thep khong xam hại, chốn ấy những người ngư dan lập lang. Chinh sự khac biệt về diều kiện tự nhien va dời sống sinh hoạt do da lam cho lang chai Vung Vieng co những net van hoa dộc dao.

Khung cảnh binh yen, hiền hoa chứa dựng net gi do dầy nguyen sơ. Nhẹ nhang trong lan sương buổi sớm, những chiếc ghe nhỏ rẽ song nước ra khơi, một vai chiếc thuyền ban hang rong ngược xuoi khiến du khach ngẩn ngơ, bồi hồi. Nếu may mắn, di vao dịp hội, du khach sẽ dược nghe tiếng hat giao duyen của những co gai, chang trai lam nghề biển. Tiếng ho ngọt ngao, dằm thắm, vang vọng tren mặt nước, dường như khiến ai do quen cả lối về. Cuộc sống sinh hoạt tren biển va cong việc lao dộng của những người ngư dan lang Vung Vieng la một net dẹp van hoa ma chỉ rieng Hạ Long mới co. Sự kỳ vi của cảnh quan, sự dộc dao vế van hoa da giup nơi day lọt vao top những diểm du lịch hấp dẫn nhất Hạ Long.

Trước do, Ban Quản ly vịnh Hạ Long da trinh UBND tỉnh dề an Bảo tồn va phat triển cac sản phẩm du lịch tại cac lang chai tren vịnh Hạ Long giai doạn 2014 – 2020.

Theo nội dung của dề an, 4 trong 7 lang chai da dược UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch trước day la lang chai Ba Hang, Hoa Cương, Cửa Vạn, Vung Vieng va khu tai dịnh cư Cai Xa Cong da dược dề xuất xay dựng những sản phẩm du lịch, gắn với dặc trưng van hoa của từng lang chai. Theo do mỗi lang chai sẽ gắn với một mo hinh phat triển du lịch rieng: lang chai Ba Hang – mo hinh lang chai gắn với bảo tồn hệ sinh thai rừng ngập mặn, trải nghiệm trồng rừng, cheo do dưa don khach tham quan, cho thue kayak, ban hang lưu niệm

Từ xưa lang chai tren Hạ Long la nơi ma nhiều dời qua, cac thế hệ người dan da sinh sống, gắn bo mau thịt. Chinh vi thế, người dan mong muốn sau khi tai dịnh cư, ổn dịnh chỗ ở tren bờ vẫn co việc lam, gắn với cac hoạt dộng du lịch tren Vịnh Hạ Long.

Thực tế, hiện nay trừ khu tai dịnh cư mới Cai Xa Cong, cac lang chai Ba Hang, Cửa Vạn, Vung Vieng dều la những lang chai dẹp, diểm du lịch nổi tiếng tren vịnh Hạ Long da dược dưa vao khai thac du lịch. Những nam gần day, lượng khach du lịch dến tham quan cac lang chai lien tục tang.

Mặc du di dời cac hộ dan lang chai len bờ, nhưng chinh quyền dịa phương vẫn tạo diều kiện cho cac hộ dan mưu sinh tren vịnh dể vừa dảm bảo kế sinh nhai cho người dan vừa gop phần giữ gin những net van hoa dặc sắc của người vạn chai Hạ Long.

Với quyết dịnh nay của Quảng Ninh, giờ day, mỗi người dan lang chai cu khong chỉ biết lam du lịch ma con nang cao y thức bảo vệ moi trường Vịnh. Hang ngay người dan tự nguyện thu gom rac troi nổi tren biển dể mang di xử ly. Mỗi ngư dan cheo do khong chỉ la một tuyen truyền vien dắc lực ma con trực tiếp tham gia vớt rac tren mặt Vịnh, bảo vệ moi trường Vịnh Hạ Long ngay cang xanh, sạch, dẹp.

Minh Phan