Restrukturyzacja kredytów jest coraz bardziej popularna w Polsce


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa w takim razie jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć należytą wiedzę już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.