Restrukturyzacja kredytów- sugestie znawców na bezzwłoczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wobec tego jest względnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.