Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz znać


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.