Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam(Dan tri) – Cay thong cao va số lượng người mặc ao ong gia Noel nhiều nhất sẽ la 2 kỷ lục Việt Nam dược xac lập trong dịp lễ giang sinh va chao don nam mới tại tỉnh Binh Dương.

Sở Van hoa Thể thao va Du lịch tỉnh Binh Dương cho biết, từ ngay 20/12 dến ngay 31/12/2014, tại Thị xa Thủ Dầu Một, tỉnh Binh Dương sẽ diễn ra sự kiện “Chao don nam mới va xac lập kỷ lục cay thong Noel cao nhất Việt Nam”.Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam

Số lượng người mặc ao ong gia Noel dong nhất Việt Nam với 300 người sẽ dược xac lập

trong sự kiện chao nam mới của tỉnh Binh Dương


Diểm nhấn lớn nhất của sự kiện la xac lập hai kỷ lục. Thứ nhất la cay thong cao nhất Việt Nam với chiều cao 36m, dường kinh 14m, dược trang tri bằng mica lung linh sắc mau. Cay thong con dược lắp dặt hệ thống chiếu sang, tạo nen hiệu ứng sống dộng dặc biệt cho du khach. Cay thong co chiều cao 36m tại Binh Dương da pha kỷ lục cay thong cao 32 dược xac lập nam 2014 tại Ha Nội.Kỷ lục thứ hai dược xac lập tại sự kiện nay la số lượng người mặc ao ong gia Noel dong nhất Việt Nam với 300 người, pha vỡ kỷ lục dược TP Da Lạt (Lam Dồng) xac lập nam 2013 với 200 người.Ngoai việc xac lập hai kỷ lục neu tren, xuyen suốt trong lễ hội mừng Giang sinh va don nam mới la cac hoạt dộng van nghệ soi dộng với lễ hội nhạc rock, dem nhạc DJ – hiphop cung sự co mặt của nhiều ca si, DJ dến từ TPHCM. Ben cạnh do, con co những chương trinh ca mua nhạc với nhiều chủ dề khac về tinh yeu, nhạc trữ tinh… Cac hoạt dộng co sự kết hợp của am thanh, anh sang va cac hiệu ứng tuyết rơi, khoi lửa…Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam

Phac thảo cay thong cao nhất Việt Nam với chiều cao 36m, dường kinh 14m (Ảnh: King Star)


Ngoai ra, nằm trong chuỗi hoạt dộng lien hoan, du khach con dược tham quan mua sắm tại hội chợ triển lam với 200 gian hang.Theo Sở Van hoa Thể thao va Du lịch Binh Dương, y nghia lớn nhất của chương trinh ngoai việc xac lập hai kỷ lục Việt Nam, quảng ba cho sự phat triển kinh tế do thị thần kỳ của tỉnh Binh Dương, sự kiện con tạo san chơi van hoa nhiều y nghia, mang dến bầu khong khi Noel ấm cung cho hang tram ngan cong nhan lam an xa nha tại Binh Dương…Tung Linh