Restrukturyzacja kredytów w przykrych czasach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.