Restrukturyzacja kredytów- perfekcyjna droga do kredytowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.