Restrukturyzacja kredytów- świetna ścieżka do kredytowej stabilności


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim przypadku jest względnie łatwa. Pragniemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni przez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.