Restrukturyzacja kredytów- wspaniała ścieżka do finansowej stabilności


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.