Restrukturyzacja kredytów jako modus operandi na pożyczkowe troski


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest relatywnie łatwa. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać należytą wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.