Restrukturyzacja kredytów okiem doświadczonego specjalisty pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy starannie spłacać bada nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.