Restrukturyzacja kredytów- kapitalne wyjście dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć właściwą wiedzę już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.