Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na pożyczkowe troski


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim razie jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.