Restrukturyzacja kredytów- bardzo dobre rozwiązanie dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa wówczas jest względnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.