Restrukturyzacja kredytów- zbiór informacji dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wówczas jest względnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.