Restrukturyzacja kredytów- perfekcyjna ścieżka do finansowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wobec tego jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Gdyż musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.