Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.