Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.