Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.