Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na finansowe problemy


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.