Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaNgay sau khi trận chung kết vừa kết thuc, ong chủ “ngưu vương” số 25 da mổ thịt ban dể phục vụ du khach, du thủ trau dược ra gia 10 triệu dồng va thịt trau 4 triệu dồng/kg, nhưng du khach vẫn dổ xo vao tranh nhau mua…

Ong Nguyễn Van Hoan, chủ “ngưu vương” số 25 ở xa Sen Chiểu (Phuc Thọ, Ha Nội) cho biết: “Do la trau thắng cuộc nen du khach ai cung muốn co cho minh một miếng thịt mang về cho gia dinh an lấy may mắn, nen du toi ban co ban dắt nhưng cung khong dủ dể cung cấp cho du khach”. 


Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua


Ngay sau khi trận chung kết kết thuc, hang nghin du khach da dổ xo dến day hang ban thịt trau phia ngoai cổng san vận dộng Phuc Thọ (Ha Nội) dể cố chọn mua cho minh một miếng thịt trau mang về gia dinh an cho may mắn.Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Thịt trau chọi thua chỉ dược ban với gia từ 800.0000 dồng dến hơn 1 triệu dồng/kg…Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

…trong khi do thịt trau chọi gianh “ngoi vương” dược ban với gia 4 triệu dồng/kg nhưng vẫn dong kin khach mua.Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Chiếc dầu “ngưu vương” số 25 vo dịch trong trận chung kết dược ban với gia 10 triệu dồng. (Trong ảnh: Hai du khach ở Hoa Binh rất vui mừng, phấn khởi khi da mua dược dầu “ngưu vương”).Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Khong chỉ hang thịt trau chọi dong khach, ma hang gio trau chọi cung tấp nập khach dến mua.Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Di vui hội chọi trau, co thịt trau chọi mang về lam qua. 


Theo Trần Quang


Dan Việt