Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu popularna w Polsce


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja w takim przypadku jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać właściwą wiedzę już stricte prawną. Ponieważ musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.