Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność w takim razie jest względnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.