Restrukturyzacja kredytów- kompilacja informacji dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze przychody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.