Restrukturyzacja kredytów jest coraz w wyższym stopniu popularna w naszym kraju


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa wówczas jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.