Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim razie jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.