Restrukturyzacja kredytów- znakomita ścieżka do finansowej stabilności


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.