Restrukturyzacja kredytów- idealna ścieżka do finansowej niezależności


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy starannie spłacać bada nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć adekwatną wiedzę już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.