Restrukturyzacja kredytów- idealna droga do kredytowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest względnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.