Restrukturyzacja kredytów- sugestie fachowców na bezzwłoczne wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.