Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest relatywnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.