Người Anh ưu tien diều gi nhất?(Dan tri) – Khong phải kết hon, mua nha mới hay sinh con ma di du lịch nước ngoai chinh la diều người Anh ưu tien nhất.

Day la kết qủa của cuộc khảo sat gần day dược thực hiện bởi Post Office, cong ty con của hang bưu chinh Anh Royal Mail Group Ltd, cung cấp một loạt cac dịch vụ cho khach hang, từ thư tin, diện thoại, chuyển tiền dến bảo hiểm, tiết kiệm va du lịch.


 


Người Anh ưu tien diều gi nhất?


 Rạn san ho Great Barrier ở Australia la diểm dến yeu thich nhất dối với người Anh


Theo cuộc khảo sat, khi dược hỏi về những việc cần lam nhất của người dan Anh, co tới 53% số người dược phỏng vấn noi rằng họ sẽ ưu tien cac chuyến du lịch ở nước ngoai, trong khi do chỉ co 38% muốn mua một ngoi nha mới.Dứng thứ 3 trong danh sach la học một ngoại ngữ mới với tỷ lệ 33%, co lẽ day la sự chuẩn bị cho những chuyến du lịch của họ; theo sau la kết hon va co con (dều co tỷ lệ số người lựa chọn la 30%).Những việc cần lam khac như sống ở một quốc gia khac, mua một chiếc xe hơi như mơ ước, tham gia một thu tieu khiển mới co tỷ lệ số người lựa chọn lần lượt la 29% va 27%. Chỉ co 26% người dược phỏng vấn bay tỏ muốn tham gia một thu tieu khiển mới, bằng với số người chọn tiến hanh một cong việc kinh doanh mới.Cuộc khảo sat cung cho hay rạn san ho Great Barrier ở Australia, hệ thống da ngầm san ho lớn nhất thế giới, la diểm dến yeu thich nhất dối với du khach Anh khi co tới 31% số người dược phỏng vấn chọn nơi nay. Tiếp do la xem anh sang ở Bắc Cực (The Northern Lights), cac tour di san ở Chau Phi, tham Vạn Ly Trường Thanh ở Trung Quốc hay quần dảo Galapagos nằm ngoai khơi Ecuador.Cac dịa danh khac la di dường mon Inca tới Machu Picchuan, tham Kim tự Thap Ai Cập, kham pha khu Manhattan, thanh phố Las Vegas va Tokyo hay tham Lang Taj MahalMột cuộc khảo sat gần day của Bon Voyage, một cong ty chuyen cung cấp cac tour du lịch bằng tau biển, cho biết một người dan Anh chi trung binh khoảng 1.024 bảng Anh (tương dương với 1.638 do la) cho cac hoạt dộng du lịch một nam. Như vậy, một nam cac du khach Anh chi tổng số khoảng hơn 40 tỷ bảng Anh (64 tỷ do la) cho du lịch. Nam Hằng


Theo Telegraph