Restrukturyzacja kredytów jako modus operandi na pożyczkowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wówczas jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać należytą wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.