Restrukturyzacja kredytów- idealne wyjście dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wymarzony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.