Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy praktycznej dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wówczas jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.