Restrukturyzacja kredytów jest coraz to w wyższym stopniu atrakcyjna w naszym kraju


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim razie jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.