Restrukturyzacja kredytów- porady profesjonalistów na błyskawiczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa wówczas jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.