Restrukturyzacja kredytów w trudnych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie spłacać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć należytą wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.