อ่างอาบน้ำซารุบากะ

อ่างอาบน้ำซารุบากะ

อ่างอาบน้ำซารุบากะเป็นอ่างอาบน้ำสมัยโชวะ (ยุคโชกุนของญี่ปุ่น) อ่างอาบน้ำมักใช้หินมาล้อมรอบบ่อและเป็นอ่างอาบน้ำรวม อ่างอาบน้ำจะไม่มีกล้องแอบถ่ายเพราะสมัยนั้นอ่างอาบน้ำเป็นแบบอ่างอาบน้ำรวมเพราะงั้นผู้ชายและผู้หญิงสามารถใช้งานอ่างอาบน้ำรวมกันได้ทำให้ชายหื่นบางส่วนอาศัยอ่างอาบน้ำในการใช้ดูเรือนร่างสาวในอ่างอาบน้ำรวมและช่วยตัวเอง 

 

"ไปจับอีนั่นลงอ่างอาบน้ำ" ท่านโชกุนสามารถเลือกหญิงสาวที่ถูกใจเวลาออกตรวจตราบ้านเมืองให้เปลื้องผ้าลงอ่างอาบน้ำกับท่านได้ อ่างอาบน้ำจึงเป็นสถานที่สุดวิเศษของแดนอาทิตย์อุทัยสมัยนั้นอ่างอาบน้ำที่ดีต้องใช้น้ำอุ่น อ่างอาบน้ำที่ดีต้องไม่ขี้โม้วว อ่างอาบน้ำ จะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ใช้ ถ้าใช้แช่ผ่อนครายก็สบายดี แต่ถ้าใช้อ่างอาบน้ำในเรื่องเพศก็นับว่าตื้นเต้นไปกับอ่างอาบน้ำสุดๆ