Restrukturyzacja kredytów jest coraz to w większym stopniu popularna w naszym kraju


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy mieć należytą wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.