Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych czasach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność w takim razie jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.