Restrukturyzacja kredytów- kapitalne rozwiązanie dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wobec tego jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.