Restrukturyzacja kredytów w przykrych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.