Restrukturyzacja kredytów- kompendium wiedzy dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność w takim przypadku jest relatywnie łatwa. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.