Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest względnie prosta. Potrzebujemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć adekwatną wiedzę już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.