Restrukturyzacja kredytów w przykrych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest względnie prosta. Potrzebujemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze przychody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.