Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu popularna nad Wisłą


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.