Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz znać


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja wówczas jest względnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy mieć stosowną wiedzę już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.